Bülent Keskin-Elektrik Elektronik Mühendisi-Strateji Bilimi Uzmanı
Bilişim Teknolojileri ve Güvenlik

Bilişim Teknolojileri ve Güvenlik

On

Birbirleriyle çok yakın ilişkisi bulunan bilgi, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkideki köprü görevini bilişim teknolojileri sağlamaktadır. Kapsamlı ve genel tanımıyla Bilişim teknolojileri; günümüzün en temel zenginlik kaynağı olan bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesi ya da herhangi bir…

Jetfan Havalandırma Sistemleri

Jetfan Havalandırma Sistemleri

On

Egzos gazlarının tahliyesi, yangın hallerinde insanların gazdan etkilenmeden ortamı terketmesi ve yangına müdahaleyi kolaylaştırmalarının yanında teknik ve  finansal  açıdan birçok  avantajıyla jetfanlar geleneksel havalandırma sistemlerine göre öne çıkmaktadır.   Havalandırma İhtiyacı ve Havalandırma Sistemleri Geleneksel havalandırma sistemleri taze havanın bir kanal sistemiyle taşınıp, çok sayıda menfez veya difüzörden…

SEO Nedir? SEO Nasıl yapılır?

SEO Nedir? SEO Nasıl yapılır?

On

SEO yani Arama Motoru Optimizasyonu, Web sitelerinin arama motorlarında derecelendirilmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla web site görünürlüğü ve trafiğini arttırmayı hedefleyen bir tekniktir. Dijitalleşen Dünya’da artık her bilgiye internet yoluyla ulaşılıyor. Kullanıcılar tarafında ise Arama motorları sorgulamalarında ulaşılan sonuçlar kesin…

Paydaş Analizi Nedir?

Paydaş Analizi Nedir?

On

Paydaş, planlanan projeden direkt-dolaylı, olumlu-olumsuz etkilenen ya da projeyi etkileyen birey, kurum veya gruplardır. Hedef Kitle projeden doğrudan ve olumlu etkilenecekken, nihai yararlanıcılar olarak belirlenen grup projeden uzun vadede dolaylı olarak olumlu etkilenecek gruplardır. Yerel halk, Kullanıcılar, tüketiciler, Kamu kurumları, Özel Sektör…

Max Weber Bürokrasi ve Otorite Yaklaşımı

Max Weber Bürokrasi ve Otorite Yaklaşımı

On

Organizasyon yapısına ilk yaklaşımlardan biri olan Fayol ilkelerinden bahsettikten sonra önemli bir diğer yaklaşım olan Max Weber’in özellikle otorite ve bürokrasi konularındaki yaklaşımını da değerlendirelim. Çoğu organizasyonun Bürokratik temeller üzerine kurulduğu temel gerçeklerden biridir. Ancak Weber’in bu konudaki çalışmasından önce başlangıç noktası…

Bilgi Savaşı nedir? Çeşitleri ve Özellikleri nelerdir?

Bilgi Savaşı nedir? Çeşitleri ve Özellikleri nelerdir?

On

Çağımızın yeni biçimli savaş meydanlarında bilgisayar ve sistemler üzerinden gerçekleştirilen bilgi savaşının bugüne kadar ortak bir tanım yapılmamıştır. Askeri boyutunun yanında sahip olduğu sosyal, kültürel, biyolojik, psikolojik, teknolojik boyutları bu savaşı alışılagelmiş savaş tanımlamaların dışına çıkarmaktadır. Bir başka değişle, bilgi savaşı tanımını…

Fayol İlkeleri: Organizasyon Yapısına İlk Yaklaşımlar

Fayol İlkeleri: Organizasyon Yapısına İlk Yaklaşımlar

On

       Bilgi, bilim ve teknoloji arasındaki ilişki incelendiğinde özellikle Rönesansla birlikte gelen pek çok konudaki “arayış”, bilginin artmasına dolayısıyla bilimin gelişmesine ve sonuç olarak da teknolojinin ilerlemesine yol açmıştır.  Geri beslemeli bir biçimde birbirini etkileyen bu 3 kavramın -insanlık tarihi de göz önüne alındığında-…

ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımı ne işe yarar?

ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımı ne işe yarar?

On

Bilgiye kolaylıkla erişebildiğimiz günümüzde artık güç bilgiye sahip olma oranına göre değerlendirilmektedir. İşletmelerin olduğu kadar devletlerin de gücü ellerinde tutmaları ancak ve ancak bilgiye sahip olarak onu yönetmelerinden geçmektedir. Bilgiye ulaşmanın oldukça kolaylaşmasına karşın, bu durum aslında aktörler arasındaki rekabeti de arttırmıştır….

Web Tasarım ve SEO hakkında 10 temel soru

Web Tasarım ve SEO hakkında 10 temel soru

On

Web Tasarım, internet dünyasının görsel yüzünü oluşturan, kişilerin dikkatini çeken bir uygulamadır. Kurumsal kimliğini, internet ortamına taşımak isteyen firmalar bilgi paylaşımı konusunda en etkili uygulamalara bu yolla ulaşmaktadır. Hesaplı ve hızlı etkileşim sağlayan web siteleri, hedef kitlerinizi arttırmanızı sağlayacak, yeni müşteriler elde…