Teknoloji ve Küreselleşme

Teknoloji ve Küreselleşme

On

Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber yaşanılan hızlı değişim günümüzde askeri ve coğrafi üstünlüğü ön plana çıkaran saldırılar yerine, bilgisayar sistemleri üzerinden daha kolay ve kısa sürede yapılabilen saldırıları mümkün kılmıştır. Gelin Küreselleşmenin teknolojik boyutunu bu noktada irdeleyelim. Bilgi Savaşları Artık bir bilgisayar korsanı…

Bilgi Savaşı nedir? Çeşitleri ve Özellikleri nelerdir?

Bilgi Savaşı nedir? Çeşitleri ve Özellikleri nelerdir?

On

Çağımızın yeni biçimli savaş meydanlarında bilgisayar ve sistemler üzerinden gerçekleştirilen bilgi savaşının bugüne kadar ortak bir tanım yapılmamıştır. Askeri boyutunun yanında sahip olduğu sosyal, kültürel, biyolojik, psikolojik, teknolojik boyutları bu savaşı alışılagelmiş savaş tanımlamaların dışına çıkarmaktadır. Bir başka değişle, bilgi savaşı tanımını…