PEST Analizi Nedir?

PEST Analizi Nedir?

On

PEST Analizi; Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlerdeki değişimlerin marka ya da kurumu nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek için yapılan analizdir. Hedef Kitle ve onların davranışlarını etkileyen çevresel faktörlerin değerlendirilmesinde kullanılır. PEST analizi farklı değerlendirmelerde kullanılabileceğinden yapılış amacından ayrılmamak için konusunun belirlenmesi oldukça önemlidir….

Pazar Segmentasyonu

Pazar Segmentasyonu

On

Pazar Segmentasyonu nedir?        Müşteri-Pazar Segmentasyonu özetle, Hedef Kitle Analizi çerçevesinde yapılan çalışmaların bütünüdür ve tüm pazarlama fonksiyonlarında olduğu gibi Dijital Pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve aslında bundan öte bu stratejinin başarıya ulaşması açısından önemli bir araçtır.  Web Site tasarımından, SEO ve Sosyal Medya Yönetimine…

Paydaş Analizi Nedir?

Paydaş Analizi Nedir?

On

Paydaş, planlanan projeden direkt-dolaylı, olumlu-olumsuz etkilenen ya da projeyi etkileyen birey, kurum veya gruplardır. Hedef Kitle projeden doğrudan ve olumlu etkilenecekken, nihai yararlanıcılar olarak belirlenen grup projeden uzun vadede dolaylı olarak olumlu etkilenecek gruplardır. Yerel halk, Kullanıcılar, tüketiciler, Kamu kurumları, Özel Sektör…

Max Weber Bürokrasi ve Otorite Yaklaşımı

Max Weber Bürokrasi ve Otorite Yaklaşımı

On

Organizasyon yapısına ilk yaklaşımlardan biri olan Fayol ilkelerinden bahsettikten sonra önemli bir diğer yaklaşım olan Max Weber’in özellikle otorite ve bürokrasi konularındaki yaklaşımını da değerlendirelim. Çoğu organizasyonun Bürokratik temeller üzerine kurulduğu temel gerçeklerden biridir. Ancak Weber’in bu konudaki çalışmasından önce başlangıç noktası…

Fayol İlkeleri: Organizasyon Yapısına İlk Yaklaşımlar

Fayol İlkeleri: Organizasyon Yapısına İlk Yaklaşımlar

On

       Bilgi, bilim ve teknoloji arasındaki ilişki incelendiğinde özellikle Rönesansla birlikte gelen pek çok konudaki “arayış”, bilginin artmasına dolayısıyla bilimin gelişmesine ve sonuç olarak da teknolojinin ilerlemesine yol açmıştır.  Geri beslemeli bir biçimde birbirini etkileyen bu 3 kavramın -insanlık tarihi de göz önüne alındığında-…