Bilgi Savaşı nedir? Çeşitleri ve Özellikleri nelerdir?

Bilgi Savaşı nedir? Çeşitleri ve Özellikleri nelerdir?

On

Çağımızın yeni biçimli savaş meydanlarında bilgisayar ve sistemler üzerinden gerçekleştirilen bilgi savaşının bugüne kadar ortak bir tanım yapılmamıştır. Askeri boyutunun yanında sahip olduğu sosyal, kültürel, biyolojik, psikolojik, teknolojik boyutları bu savaşı alışılagelmiş savaş tanımlamaların dışına çıkarmaktadır. Bir başka değişle, bilgi savaşı tanımını…